ĐÀO TẠO NGHỀ

Home / ĐÀO TẠO NGHỀ

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO

  • Học viên sẽ được cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học. Chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc.
  • Mỗi khóa học bao gồm 02 phần Căn bản và Nâng cao.
  • Học viên đã có trình độ căn bản, có thể chỉ đăng ký học phần nâng cao (liên hệ trực tiếp để biết học phí chính xác)

TRỌN GÓI (cắt, uốn, duỗi...)

Lớp 06 học viên  |  HP: 14.000.000đ

Lớp 04 học viên  |  HP: 16.000.000đ

Lớp 02 học viên  |  HP: 24.000.000đ

KỸ THUẬT DUỖI TÓC

Lớp 06 học viên  |  HP: 2.000.000đ

Lớp 04 học viên  |  HP: 2.500.000đ

Lớp 02 học viên  |  HP: 3.500.000đ

KỸ THUẬT BÍM/BỚI TÓC

Lớp 06 học viên  |  HP: 1.300.000đ

Lớp 04 học viên  |  HP: 1.500.000đ

Lớp 02 học viên  |  HP: 2.000.000đ

KỸ THUẬT SẤY TÓC

Lớp 06 học viên  |  HP: 1.200.000đ

Lớp 04 học viên  |  HP: 1.500.000đ

Lớp 02 học viên  |  HP: 1.750.000đ

CẮT TÓC (Nam/Nữ)

Lớp 06 học viên  |  HP: 5.000.000đ

Lớp 04 học viên  |  HP: 6.000.000đ

Lớp 02 học viên  |  HP: 8.000.000đ

KỸ THUẬT NHUỘM TÓC

Lớp 06 học viên  |  HP: 2.000.000đ

Lớp 04 học viên  |  HP: 2.500.000đ

Lớp 02 học viên  |  HP: 3.500.000đ

KỸ THUẬT UỐN TÓC

Lớp 06 học viên  |  HP: 1.300.000đ

Lớp 04 học viên  |  HP: 1.500.000đ

Lớp 02 học viên  |  HP: 2.000.000đ

KỸ THUẬT GỘI ĐẦU

Lớp 06 học viên  |  HP: 2.500.000đ

Lớp 04 học viên  |  HP: 3.000.000đ

Lớp 02 học viên  |  HP: 4.000.000đ