Chương trình KHÁCH HÀNG THÀNH VIÊN

Home / Tin tức hoạt động / Chương trình KHÁCH HÀNG THÀNH VIÊN

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÀNH VIÊN

1. Cách thức tham gia: Khách hàng khi đồng ý tham gia chương trình sẽ cung cấp thông tin cá nhân (họ tên, ngày sinh, SĐT…) để nhân viên tạo mã khách hàng và bắt đầu tích lũy doanh số chi tiêu. Sau khi đăng ký, khách hàng sẽ trở thành KHÁCH HÀNG THÀNH VIÊN với hạng thành viên khởi đầu là STANDAR. Khách hàng không cần nhớ mã khách hàng, mỗi lần đến làm dịch vụ/mua sản phẩm, chỉ cần cung cấp số Điện thoại đăng ký thông tin, nhân viên sẽ tra cứu và tích lũy doanh số cho khách hàng.

2. Quy định về hạng thành viên và duy trì hạng thành viên
– Khách hàng sau một thời gian tích lũy doanh số, sẽ được nâng hạng thành viên từ STANDAR lên các hạng thành viên cao hơn: SILVER, GOLD, RUBY, DIAMOND.
– Sau khi đạt hạng thành viên, trong vòng 01 năm,
– Trong thời gian 01 năm kể từ khi đạt hạng khách hàng mới, khách hàng cần có doanh thu chi tiêu tối thiểu để tiếp tục duy trì hạng thành viên hiện tại nếu chưa đạt hạng thành viên cao hơn.
– Nếu khách hàng không có phát sinh doanh số chi tiêu hoặc chi tiêu không đủ mức tối thiểu để duy trì hạng thành viên thì khách hàng sẽ trở về hạng thành viên là STANDAR, doanh số đã tích lũy hết trở về mức 4.000.000đ. Các trường hợp đặc biệt phát sinh, BQL Tóc Việt sẽ xem xét và quyết định để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.
– Các khách hàng đã đạt hạng thành viên trước 2018 thì sẽ chọn ngày 01.01.2018 là ngày để bắt đầu tính doanh số tích lũy tối thiểu.
– Quy định về doanh số tích lũy để đạt hạng thành viên và doanh số chi tiêu tối thiểu để duy trì hạng thành viên được nêu tại phụ lục.

3. Ưu đãi của khách hàng thành viên.
– Với mỗi hạng thành viên đạt được, khi đến salon làm dịch vụ/mua sản phẩm, khách hàng sẽ nhận được những mức ưu đãi cụ thể (được nêu trong phụ lục).
– Trong tháng sinh nhật của khách hàng, nếu khách hàng đến làm dịch vụ thì ngoài ưu đãi đang được áp dụng cho khách hàng (căn cứ theo hạng thành viên), khách hàng sẽ nhận thêm 10% ưu đãi cộng dồn. Các khách hàng DIAMOND còn nhận thêm 01 phần quà đặc biệt của Tóc Việt.

* Lưu ý:
– Khách hàng chỉ nhận được các ưu đãi tháng sinh nhật khi đến salon làm dịch vụ trong tháng sinh nhật của mình. Khi hết tháng sinh nhật, các ưu đãi này sẽ không được áp dụng.
– Hàng năm, Tóc Việt sẽ chọn 03 khách hàng có doanh số chi tiêu cao nhất trong năm để dành tặng 03 phần quà đặc biệt, bắt đầu áp dụng từ 2018.
– Các ưu đãi của chương trình này được áp dụng liên tục mỗi khi khách hàng đến làm dịch vụ/ mua sản phẩm. Nếu có những ưu đãi khác tại salon, tùy theo nhu cầu, khách hàng sẽ chọn loại ưu đãi mình mong muốn. Các chương trình ưu đãi sẽ không cộng dồn với nhau trừ các chương trình đặc biệt sẽ được nêu cụ thể trong từng chương trình.
– Chương trình sẽ áp dụng từ 10.01.2017 cho đến khi có thông báo khác từ Ban quản lý Tóc Việt.
– Trường hợp có các phát sinh tranh chấp về quyền lợi của khách hàng, Ban quản lý Tóc Việt sẽ xem xét giải quyết để đảm bảo lợi ích tốt nhất cho khách hàng trên cơ sở những quy định của chương trình. Quyết định của Ban Quản lý Tóc Việt sẽ là quyết định cuối cùng..

PHỤ LỤC CHƯƠNG TRÌNH

 • Doanh số tích lũy: 5.000.000 vnđ
 • Doanh số duy trì: 1.500.000 vnđ
 • Ưu đãi dịch vụ: 5%
 • Ưu đãi sản phẩm: 6%
 • Ưu đãi tháng sinh nhật: 15%
 • Doanh số tích lũy: 10.000.000 vnđ
 • Doanh số duy trì: 2.000.000 vnđ
 • Ưu đãi dịch vụ: 10%
 • Ưu đãi sản phẩm: 7%
 • Ưu đãi tháng sinh nhật: 20%
 • Doanh số tích lũy: 15.000.000 vnđ
 • Doanh số duy trì: 3.000.000 vnđ
 • Ưu đãi dịch vụ: 15%
 • Ưu đãi sản phẩm: 8%
 • Ưu đãi tháng sinh nhật: 25%
 • Doanh số tích lũy: 20.000.000 vnđ
 • Doanh số duy trì: 5.000.000 vnđ
 • Ưu đãi dịch vụ: 20%
 • Ưu đãi sản phẩm: 10%
 • Ưu đãi tháng sinh nhật: 30%