BẢNG GIÁ

Home / BẢNG GIÁ

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

Trước khi làm dịch vụ, khách hàng sẽ được các chuyên viên tư vấn của salon thông tin chi tiết về giá dịch vụ căn cứ tình trạng và yêu cầu của Quý khách. Khi khách hàng đồng ý, salon sẽ tiến hành thực hiện.

Để chúng tôi phục vụ quý khách hàng được chu đáo nhất, vui lòng đặt hẹn trước khi đến làm dịch vụ bằng cách nhắn tin qua fanpgae hoặc gọi trực tiếp số hotline 028.6289.9007 – 028.6264.5712

CẮT TÓC

Cắt tóc Nam   |  140.000 vnđ

Cắt tóc Nữ   |  160.000 vnđ

Cắt mái ngang   |   70.000 vnđ

Cắt mái xéo   |   50.000 vnđ

DUỖI TÓC

Duỗi thẳng   |   800.000 – 900.000 vnđ

Duỗi cúp  |  850.000 – 950.000 vnđ

Duỗi chân <5cm   |  500.000 vnđ

Duỗi chân >5cm  |   600.000 vnđ

CHỈNH MÁI

Chỉnh mái bay setting   |   220.000 vnđ

Chỉnh mái bay lạnh  |  190.000 vnđ

Chỉnh mái ngang   |  190.000 vnđ

Chỉnh mái xéo  |   170.000 vnđ

GỘI ĐẦU

Gội Nam   |   65.000 – 90.000 vnđ

Gội Nữ  | 70.000 – 100.000 vnđ

Hấp duỗi Goldwell Keratin   |  700.000 – 1.100.000 vnđ

UỐN TÓC

Uốn lạnh   |   750.000 – 850.000 vnđ

Uốn setting  |  880.000 – 990.000 vnđ

Uốn tóc giả   |  600.000 – 700.000 vnđ

Uốn xù   |   1.000.000 – 1.100.000 vnđ

NHUỘM TÓC

Tóc Nữ   |   1.200.000 – 1.800.000 vnđ

Tóc Nam  |  600.000 – 1.000.000 vnđ

Light bản |   120.000  – 320.000 vnđ

Light nhuyễn   |   800.000 – 1.800.000 vnđ

BẤM/BÍM TÓC

Bấm tóc   |  350.000 – 550.000 vnđ

Bấm nguyên đầu  |  650.000 – 750.000 vnđ

Bấm tóc (nam) |   350.000  – 750.000 vnđ

Xả bím tóc   |   300.000 vnđ

HẤP DẦU

Goldwell   |   200.000 – 250.000 vnđ

Morrocanoil  |  250.000 – 300.000 vnđ

Kerasilk |   250.000  – 300.000 vnđ

Mibon   |   500.000 – 600.000 vnđ